top of page

Tørringsanlæg

GRAINAS Superheated Steam Dryer

GRAINAS har udviklet og producerer et banebrydende tørringsanlæg med tørringsteknologien "Superheated Steam Drying.”  

Vores SHS Dryer er et yderst energieffektivt damptørreri, hvor 85 % af energien til tørringen kan genanvendes til fjernvarme eller procesvarme. Derfor gør vi det muligt at tørre og genanvende en lang række produkter på en energi- og miljørigtig måde.

 

Anlægget kan tørre mange forskellige materialer, såsom eks. flis, gyllefibre, savsmuld, halm og pulp. Den eneste forudsætning for tørring er, at produktet kan gennemtrænges med dampcirkulation. Det tørrede produkt gøres håndterbart og lagerstabilt, da eks. gyllefibre fra biogasanlæg efter tørring omdannes til gødningspiller eller brændselspiller. Affaldet konverteres dermed til et let håndterbart handelsprodukt. Det er energivenligt – og sund fornuft!

 

Testcenter for biomassens muligheder

I vores testcenter tilbyder vi at lave forsøg med damptørringsanlæg af diverse biomasser. Potentielle kunder kan få udført en fuldskala test med egne råmaterialer, hvor vi også tester transporten, pelletering samt neddeling af materialerne.

 

Med meget positive resultater har vi bl.a. testet fiberfraktion fra biogasanlæg, slam fra rensningsanlæg, skovflis og frugtpulp samt til varmebehandling af proteinafgrøder i fodermidler. Vi kender endnu ikke tørringsanlæggets fulde potentiale, og vi synes, det er interessant at afprøve nye materialer. Du er altid velkommen til at kontakte os til en uforpligtende snak om mulighederne for jer.

Superheated Steam Dryer
Tørrede produkter
Superheated Steam Dryer
bottom of page